Digitale samenleving?
Digitale duurzaamheid!


 

Onze samenleving wordt steeds digitaler - net als de manier waarop we informatie creeren, opslaan, ontsluiten en delen met elkaar. Digitale informatie is echter vluchtig en eenvoudig te wijzigen (manipuleren) zonder dat de ontvanger hiervan op de hoogte is. Digitale betrouwbaarheid en digitale duurzaamheid is dan ook cruciaal!

Home | Onderwerpen | Digitale duurzaamheid

Digitale duurzaamheid


In onze samenleving gebeurt steeds meer digitaal en we wisselen steeds vaker informatie digitaal uit. Niet alleen binnen de eigen organisatie, maar ook steeds meer in ketenverband zoals met klanten, burgers, partners en leveranciers.

Daarnaast zien we dat nieuwe technologische mogelijkheden om digitaal met informatie om te gaan sterk toenemen. Denk aan robotisering, blockchaintechnologie, artificial intelligence en augmented reality.

Toch verlangt de maatschappij en de wetgever dat we digitaal duurzaam met informatie omgaan. Data die we nu verwerken willen we graag nu en in de toekomst blijven gebruiken, zonder dat we ons zorgen hoeven te maken over de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze data.

eSpecialisten is in staat om op basis van nieuwe technieken, innovaties door te voeren die deze digitale duurzaamheid kunnen garanderen. Hiervoor hebben we inmiddels meerdere pilots en projecten uitgevoerd waarbij wij blockchaintechnologie hebben ingezet om electronisch waarmerken en digitaal ondertekenen vorm te geven en slim te integreren met bestaande systemen.

Deze opgedane kennis en ervaring delen we graag met geïnteresseerden tijdens workshopsessies en/of trainingen. Daarnaast organiseren we eenmaal per jaar de “dag van de digitale duurzaamheid” waarin we ook onze klanten aan het woord laten.

dagvandedigitaleduurzaamheid.nl