Het Waarmerk: 100% betrouwbaar en volledig digitaal werken!

Informatie wordt steeds meer digitaal uitgewisseld. Digitale informatie is eenvoudig te wijzigen en te manipuleren. Dit is vaak niet zichtbaar. De gevolgen hiervan kunnen verstrekkend zijn. 

eWaarmerk biedt de oplossing!

Home | eWaarmerk

 

Whitepaper


Als eSpecialisten hebben we een Whitepaper geschreven over het gebruik van eWaarmerk. Interesse?

Via onderstaand formulier kunt u deze aanvragen.

 

Wat doet eWaarmerk?

Wij voorzien een document van een unieke digitale vingerafdruk. Deze vingerafdruk wordt extern opgeslagen met Blockchaintechnologie. De inhoud van het document blijft bij de eigenaar zelf. Dit eWaarmerk kan niet gewijzigd of gemanipuleerd worden en is nooit herleidbaar tot het document. 

Met deze technologie kunnen we ook eenvoudig de “natte handtekening” vervangen (ook voor meerdere personen). U heeft geen dure PKI-certificaten nodig.

De ontvanger kan altijd controleren of het een document met eWaarmerk is. Dit betekent dat het document gelijk is aan het origineel.  Daarmee is ook duidelijk uit welke organisatie  het document afkomstig is. 

 

 

Volledig digitaal werken in anderhalve minuut.


 

Wat bieden wij?


Verschillende organisaties werken al met een elektronische handtekening. Een elektronische handtekening verwijst altijd naar een persoon. Soms is het echter voldoende om een verklaring namens een organisatie te krijgen. In de papieren wereld was dat lastig, omdat organisaties nu eenmaal geen handtekeningen kunnen zetten. In het digitale tijdperk voorzien elektronische zegels in deze behoefte.

 

 

Echtheidskenmerk

In geautomatiseerde processen is het nu mogelijk geworden om het procesverloop te controleren en als gevolg daarvan een echtheidskenmerk af te geven uit naam van de organisatie. Denk aan een elektronisch uittreksel uit formele registers.

Bekende voorbeelden zijn een uittreksel van de Kamer van Koophandel of een uittreksel uit het diplomaregister van DUO. Dat zijn documenten die de aanvrager online kan opvragen, die automatisch worden gegenereerd en automatisch worden voorzien van een echtheidskenmerk zodat derden kunnen vertrouwen op de inhoud.

Dat echtheidskenmerk biedt zekerheid over de afkomst (namelijk de uitgevende organisatie) en de inhoud van het document. De ontvanger kan dat document vervolgens gebruiken in formele processen bij andere organisaties.


 

Zegel / (e)Waarmerk

Dat echtheidskenmerk wordt een ‘zegel’, ‘waarmerk’ of ‘watermerk’ genoemd, vaak vergeleken met het oude watermerk dat in bijvoorbeeld notariële documenten was opgenomen. Vandaar dat we ons product eWaarmerk hebben genoemd!

Het zegel is een nieuw juridisch begrip sinds de eIDAS-verordening: het is een juridisch middel dat wij in Nederland nog niet hadden. De essentie is dat aangetoond kan worden dat een document daadwerkelijk met die inhoud door een organisatie is afgegeven.

De definitie uit de eIDAS-verordening is ‘gegevens in elektronische vorm die gehecht zijn aan of logisch verbonden zijn met andere gegevens in elektronische vorm en die worden gebruikt om de oorsprong en integriteit daarvan te waarborgen’. Net als bij de ondertekening gaat het om elektronische gegevens en net als bij de handtekening kan het zegel ook alleen op elektronische gegevens worden toegepast.


 

Zegel bindt organisatie

Het verschil met een ondertekening is dat er geen persoon gebonden wordt, maar een organisatie. Een ondertekenaar is gedefinieerd als een natuurlijke persoon en kan dus geen organisatie zijn: een rechtspersoon kan dus ook geen elektronische handtekening zetten. Daar biedt het zegel een oplossing voor.


 

Juridische waarde: bewijswaarde

De juridische waarde van een zegel zit in de bewijswaarde. Een organisatie die uittreksels of certificaten uitgeeft doet dat zodat de ontvanger daarmee bij een derde organisatie kan aankloppen, waarbij die derde het document kan vertrouwen. Neem het uittreksel uit het geboorteregister dat een kandidaat nodig heeft om het rijexamen aan te vragen. Als dat uittreksel elektronisch wordt verstrekt, moet er geen twijfel kunnen bestaan over de echtheid, in termen van inhoud en afkomst.

 

 

Meer informatie is te vinden op onze eWaarmerk website