Home | Oplossingen | Schuldhulpverlening vervroegen en verbeteren

Blockchain Store


 

Hieronder is een Blockchain oplossing beschreven die eenvoudig kan worden ingevoerd bij uw organisatie.
Als u hierover met ons in gesprek wilt nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen!

Schuldhulpverlening vervroegen en verbeteren

25 mei 2018


De hulpvraag van burgers is vaak pas laat in beeld bij de gemeenten. Op dat moment zijn de schulden en de stress bij de betreffende burgers onnodig hoog opgelopen. De mensen komen in de schuldsanering en er zijn hoge kosten voor onder meer bewindvoering. De gemeente kan in deze gevallen vaak niet meer doen dan de schade beperken.

Door de inzet van technologie kan de gemeente proactief optreden en verdere problemen voorkomen. Daarvoor is het noodzakelijk om vroegtijdig te beschikken over alle relevante informatie. Hiervoor moet de samenwerking gezicht worden met ketenpartners zoals het CAK, woningbouwverenigingen en eventueel huisartsen.

Uiteraard wordt daarbij rekening gehouden met de privacy van de burgers en is sprake van gerichte en betrouwbare toegang tot en uitwisseling van informatie. De Blockchain kan worden ingezet voor het betrouwbaar vastleggen en delen van informatie en voor het automatiseren van (grote delen) van het proces door de inzet van Smart Contracts. Deze oplossing biedt grote voordelen voor zowel de burgers als de gemeenten.

Wilt u meer informatie of direct aan de slag? Via onderstaand formulier kunt u ons eenvoudig bereiken.