Digitaal werken?  Digitaal duurzaam!

Onze samenleving wordt steeds digitaler - net als de manier waarop we informatie creeren, opslaan, ontsluiten en delen met elkaar. Digitale informatie is echter vluchtig en eenvoudig te wijzigen (manipuleren) zonder dat de ontvanger hiervan op de hoogte is. Digitale betrouwbaarheid en digitale duurzaamheid zijn dan ook cruciaal!

Home | Digitaal Duurzaam | Digitaal Duurzaam

Hoe duurzaam is uw (digitale) informatie?

Overheden gaan steeds meer digitaal werken. Het belang van digitale duurzaamheid neemt daarmee in een snel tempo toe. Maar wat is nu eigenlijk digitale duurzaamheid en wat betekent dat voor u? De centrale vraag bij digitale duurzaamheid is: hoe kunnen overheidsorganisaties eenmaal opgeslagen informatie zo bewaren en beheren dat deze informatie in de tijd gezien beschikbaar, toegankelijk, leesbaar en bruikbaar blijft? 

De uitdagingen rondom digitale duurzaamheid ontstaan doordat apparatuur, programmatuur, bestandsformaten en opslagmedia die gebruikt worden bij het opslaan en lezen van informatie in de loop van de tijd veranderen of zelfs verdwijnen.

 

 

Wat kunt u doen?

Om digitale duurzaamheid voor uw organisatie te realiseren kunt u de stappen doorlopen die in de afbeelding zijn opgenomen.

Hieronder is op globaal niveau een toelichting opgenomen voor het stappenplan. Voor het volledige, gedetailleerde digitale stappenplan kunt u contact met ons opnemen via het formulier onderaan deze pagina.

Schema digitale duurzaamheid

Volledig over van papier naar digitaal?

Onze samenleving wordt steeds digitaler - net als de manier waarop we informatie creeren, opslaan, ontsluiten en delen met elkaar. Digitale informatie is echter vluchtig en eenvoudig te wijzigen (manipuleren) zonder dat de ontvanger hiervan op de hoogte is. Digitale betrouwbaarheid en digitale duurzaamheid is dan ook cruciaal!