Home | Anonimiseren | Proefabonnement

eAnonimiseren

Wet- en regelgeving verplichten overheidsorganisaties tot transparante, actieve openbaarmaking met behoud van privacy. U dient zo mogelijk nog zorgvuldiger om te gaan met persoonsgegevens. Als u documenten met anderen deelt of publiceert moet u ervoor zorgen dat de persoonsinformatie in deze documenten niet te herleiden is naar individuele personen. 

Dit vereist niet alleen nieuwe manieren van werken, maar ook de inzet van nieuwe, innovatieve IT-oplossingen.

Met de geautomatiseerde toepassing eAnonimiseren bieden we u de meest geavanceerde, efficiënte en eenvoudige oplossing. Persoons- en adresgegevens, handtekeningen, rekening- en telefoonnummers en vele andere zaken worden automatisch herkend en geanonimiseerd. Na een eventuele controle en goedkeuring worden de documenten direct beschikbaar gesteld in PDF/A formaat, zodat u direct kunt publiceren. Een uitgebreidere beschrijving van het eAnonimiseren is te vinden op onze introductiepagina.

Proefabonnement eAnonimiseren

We bieden u graag de mogelijkheid om kennis en ervaring op te doen via een proefabonnement van drie maanden. We zijn ervan overtuigd dat u - net als onze andere gebruikers - uitermate tevreden zult zijn. Als dat het geval is kunt u eAnonimiseren direct in productie nemen. Het proefabonnement eindigt echter automatisch en bevat geen verplichting tot verdere afname. 

Voor het proefabonnement maken we voor uw organisatie een persoonlijke omgeving aan in de Cloud. Deze wordt gehost in een Nederlands datacenter dat voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van informatiebeveiliging. Voor de verwerking van gegevens maken we gebruik van de standaard verwerkersovereenkomst van de VNG.

Het proefabonnement bieden we u aan voor een bedrag dat gelijk is aan onze kostprijs. Voor het proefabonnement van drie maanden kunt u kiezen uit onderstaande standaard varianten.

BasisUitgebreid
500 pagina's per maand 1.000 pagina's per maand
1 gebruiker 3 gebruikers*
100 Euro per maand 250 Euro per maand

* De extra kosten voor het uitgebreide abonnement vloeien voort uit de extra gebruikers die we voor u aanmaken en ter beschikking stellen.

Als u gebruik wilt maken van deze aanbieding kunt u onderstaand formulier invullen. We nemen dan contact met u op voor het bepalen van de startdatum en de overige zaken.