BEZOEK ONZE ACTIVITEITEN!


Welke nieuwe technologische ontwikkelingen zijn er en wat is de impact ervan op u en uw klanten? Bezoek onze activiteiten en blijf op de hoogte

Tweedaagse Master Class ICT-Leveranciersmanagement


ICT-Leveranciersmanagement en ICT-Aanbesteden zijn lastige onderwerpen voor veel organisaties. De eSpecialisten hebben een tweedaagse Master Class ontwikkeld die u antwoorden geeft op alle belangrijke vragen. De eerstvolgende Master Class is op woensdag 18 november. De tweede dag stellen we in gezamenlijkheid met de groep vast.

Het volgen van deze Master Class kan in ieder geval op afstand via MS Teams. Als de situatie op 18 november het toelaat zijn alle deelnemers tevens van harte welkom bij de Vergaderruimte De Grote Werf in Utrecht.

Na afloop worden de video-opnamen van de Master Class exclusief gedeeld met de deelnemers.

In deze Master Class gaat Kees Groeneveld in op de resultaten die u op korte termijn in uw organisatie met succes kunt realiseren. Kees heeft vele jaren ervaring met leveranciersmanagement in het overheidsdomein. Hij adviseert veel gemeenten, waterschappen, provincies en koepels (waaronder VNG en VNG Realisatie) over deze vraagstukken.

Doel en opzet

In deze tweedaagse Master Class staan concrete vraagstukken uit de praktijk centraal. Uiteraard worden deze gekoppeld aan "best practices" en aan het door de eSpecialisten ontwikkelde 7 stappen Leveranciersmanagementmodel. Tussen de twee trainingsdagen zitten enkele weken om aan de slag te gaan met de kennis van de eerste dag en om informatie te verzamelen voor de tweede dag.

Doelen

 • Versterken van ICT-opdrachtgeverschap.

 • Verbeteren van regie op de informatiehuishouding.

 • Kennis opdoen en toepassen van het VNG-Realisatie productenportfolio (zoals de Softwarecatalogus).

 • Verbeteren van de informatie uitwisseling binnen uw organisatie en met ketenpartners.

 • Kennis hebben en kunnen toepassen van verschillende vormen van marktuitvraag.

 • Gebruik maken en toepassen van ICT-inkoopvoorwaarden (zoals de GIBIT).

 • Opzetten en toepassen van aanvullingen op de GIBIT.

 • Diverse prijsmodellen kunnen doorgronden en ter discussie kunnen stellen.

 • (Raam)contracten kunnen beoordelen.

 • Hoe ga je om met commentaar vanuit leveranciers op je inkoopvoorwaarden?

 • Hoe ga je contractonderhandelingen in?

 • Het beoordelen en toepassen van verwerkersovereenkomsten.

 • Beheersen van conflicten met leveranciers.

 • Het managen van leverancierscont(r)acten NA de koop: handvatten en stuurmechanismen.

Wat levert de Master Class u op?

 • U weet wat de kernkwaliteiten zijn van goed opdrachtgeverschap en welke vaardigheden daarbij horen.
 • U weet waar u en uw organisatie staan ten opzichte van deze vaardigheden (afgezet tegen het “Maturity Model Procurement”).
 • U kunt strategische leveranciers en de doelen die u wenst te bereiken definiëren.
 • U kunt een aanbestedingskalender opstellen.
 • U heeft uw eigen specifieke stappenplan om verbeteringen voor leveranciersmanagement door te voeren.
 • U bent beter op de hoogte van het speelveld van ICT leveranciers en de verhoudingen voor uw ICT-projecten.
 • U weet hoe u contracten kritisch moet doorlichten en waar u op moet sturen. 
 • U krijgt veel praktijkvoorbeelden aangereikt die u direct kunt toepassen. 

Model voor Leveranciersmanagement en ICT-opdrachtgeverschap

Op basis van meer dan 20 jaren ervaring hebben de eSpecialisten een model ontwikkeld voor Leveranciersmanagement en ICT-opdrachtgeverschap.

Model voor Leveranciersmanagement en ICT-opdrachtgeverschap

Tijdens de Master Class wordt uitgebreid aandacht besteed aan de zeven thema’s. Daarbij brengen we samen met u in beeld welke onderdelen binnen uw organisatie verbeterd kunnen worden en op welke wijze u dat het beste kunt doen. Aan het einde van de tweedaagse Master Class heeft u dus niet alleen stevige theoretische onderbouwing, maar ook een concreet plan van aanpak om direct mee aan de slag te gaan.

Concrete praktijkvoorbeelden als rode draad

Bij de leergang wordt de praktijksituatie van de cursisten als uitgangspunt genomen. Dit betekent dat elke deelnemer een casus mee kan nemen. Bij voorkeur voldoet de casus aan meerdere van onderstaande zaken:

 • De casus gaat over opdrachtgeverschap en leveranciersmanagement.
 • Aan de casus is een interne sponsor gekoppeld (bij voorkeur een opdrachtgever uit het primair proces).
 • Meerdere afdelingen zijn betrokken (bijvoorbeeld de afdelingen Vergunningen, ICT / Informatiemanagement en Inkoop).
 • De casus bevat een samenwerkingscomponent (zoals gezamenlijke inkoop of uitbesteding).
 • Het betreft een actuele aanbesteding, aanvraag of marktverkenning. 

Aanmelden

Via onderstaand formulier kunt u zich eenvoudig inschrijven voor deze Master Class. Wij sturen u dan een bevestiging en factuur (graag het e-mailadres voor de factuur en eventueel een opdracht- / routecode toevoegen).

Onderstaande informatie kan worden gebruikt voor het aanmaken van een opdrachtnummer / routecode.

Bedrijfsnaam eSpecialisten b.v.
Adres Jan Tinbergenstraat 350
Postcode en plaats 7559 ST Hengelo 
Telefoonnummer  +31 74 750 14 84 
Kamer van koophandel nummer  61086711
BTW nummer  NL8541.99.536.B01
IBAN  NL42 RABO 0188 6575 09
BIC RABONL2U

 

Per Master Class hanteren we een maximum van 15 deelnemers. Op deze manier houden we de sessie persoonlijk, interactief en overzichtelijk. Uiteraard zorgen we voor een uitgebreide lunch en kunt u de hele dag gebruik maken van koffie, thee en water. 

Voor slechts 995 euro per persoon (exclusief btw) voor beide dagen samen mag u deze kans niet aan u voorbij laten gaan!

Ook In Company mogelijk

Het is ook mogelijk om de Master Class samen met uw collega’s te volgen (via MS Teams of op locatie). Ook dit kunt u aangeven via onderstaand formulier. Wij nemen dan contact met u op voor een geschikte locatie en datum. 

Over dit agenda-item

Persoonlijke informatie
Factuurinformatie