Home | Actueel | 2021 Whitepaper Elektronische handtekening en zegels (eWaarmerk).

Actueel


 

Whitepaper Elektronische handtekening en zegels (eWaarmerk).

12 april 2021


Overheden verwerken steeds meer gegevens digitaal. Ook als het gaat om de interactie met burgers en bedrijven. Digitaal wordt steeds meer het voorkeurskanaal van de overheid.

We zien echter ook mengvormen. Het begint met digitale documenten, maar als er ondertekend moet worden, zien we dat digitaal gecreëerde documenten uitgeprint worden, dan voorzien worden van een natte handtekening, waarna de documenten gescand worden om het proces verder digitaal af te handelen. Dat is niet efficiënt. Dat kan en moet anders!

De Whitepaper geeft overheden bruikbare gereedschappen om elektronische ondertekening in te voeren rekening houdend met wettelijke kaders. De Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) vereist dat elektronisch verkeer tussen burger en bestuursorgaan ‘voldoende betrouwbaar en vertrouwelijk’ verloopt.

Onderdeel van het digitaal werken is de invoering van de elektronische handtekening en het werken met elektronische zegels. Veel overheidsorganisaties hebben nog geen helder beeld wat er op deze vlakken geregeld moet worden. In de Whitepaper gaan we hier op in.

Het begint met wet- en regelgeving en daarna zoomen we in op de verschillende soorten handtekeningen en hoe je deze het beste in de praktijk kunt toepassen. We sluiten af met een paragraaf over het duurzaam kunnen bewaren van de elektronische handtekening en de elektronische zegels.

Het whitepaper is opgebouwd uit een 6-tal paragraven:

  1. Wet en Regelgeving
  2. Soorten digitale handtekeningen
  3. Wanneer welke handtekening?
  4. Elektronische zegels / eWaarmerken
  5. Duurzaam bewaren
  6. Waar te beginnen?

Via onderstaand formulier kunt u de volledige Whitepaper Elektronische handtekening en zegels (eWaarmerk) aanvragen.