Home | Actueel | Reset de Gemeentelijke ICT

Actueel


 

Reset de Gemeentelijke ICT

25 oktober 2021


In November beschikbaar! Het boek: Reset de Gemeentelijke ICT.

Gemeenten zijn toe aan een fundamentele heroriëntatie op de manier waarop zij hun processen met ICT ondersteunen. Ze besteden veel uit aan externe leveranciers en providers. Dat heeft voordelen, maar het leidt ook tot onnodige versnippering van kennis, capaciteit en middelen.

Nieuwe taken, aangepaste wet- en regelgeving, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen stellen steeds hogere eisen aan de ICT-inspanningen van gemeenten. Dat is een toenemende zorg voor wie ervoor verantwoordelijk is. De groeiende kenniskloof en de afhankelijkheid tussen gemeenten en hun ICT-leveranciers vergroten de kwetsbaarheid en beperken de innovatiesnelheid. Het is tijd voor een reset.

In dit boek (250 pagina’s) beschrijven Herman Timmermans en Kees Groeneveld  hoe gemeenten hun ICT-inspanningen en de relatie met hun ICT-leveranciers kunnen herinrichten. Geen abstract diplomatiek geformuleerde beschouwing, maar concrete handvatten om het zoekgeraakte evenwicht tussen zelf doen en uitbesteden te herstellen. Meer informatie op: www.resetdegemeentelijkeict.nl

Doelgroep

Het boek is bedoeld voor bestuurders en directies en managers in het gemeentelijk domein zoals Burgemeesters, Gemeente secretarissen, CIO’s, IT-Directeuren, Hoofden IT, Accountants, Controllers, Juristen, Afdelingshoofden, Beleidsadviseurs, Leveranciersmanagers en  Inkoopadviseurs.  Naast gemeenten zullen bestuurders en manager van waterschappen, provincies, agentschappen en ZBO's zich zeker herkennen in de problematiek en de voorbeelden.

Vooraf intekenen

Als u vooraf intekent (tot 5 november) ontvangt u na publicatie een gesigneerd exemplaar. Vooraf intekenen kan op: https://ictleveranciersmanagement.nl/blog

Podcasts

De auteurs plaatsen in aanloop naar de publicatie een aantal podcasts.  Het doel is om het gesprek tussen markt en overheid op gang te helpen om de 'Reset' in denken en doen vorm te geven!  Beluisteren kunt u via: https://ictleveranciersmanagement.nl/podcasts

Masterclasses / lezingen

Veel gemeenten willen direct aan de slag. Dat kan: Wij verzorgen regelmatig masterclasses ICT-Leveranciersmanagement en ICT-aanbestedingen en lezingen. Kijk voor meer informatie op: https://ictleveranciersmanagement.nl/presentaties/masterclasses/begeleiding