Home | Actueel | Aanvullingen (Addendum) op de GIBIT

Actueel


 

Aanvullingen (Addendum) op de GIBIT

11 januari 2019


GIBIT in de praktijk

De VNG heeft de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) op 8 december 2016 vastgesteld. Vanuit de VNG worden gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden aangeraden  om de GIBIT op te nemen in het inkoopbeleid en de GIBIT te gebruiken voor inkoop van producten en/of diensten op het gebied van ICT. De GIBIT heeft als doel de professionalisering van het ICT-opdrachtgeverschap.

Vanuit eSpecialisten begeleiden wij veel gemeenten met aanbestedingen (Meer dan 26 aanbestedingen sinds de invoering van de GIBIT). Wij zien dat dat de GIBIT goed toepasbaar is voor diverse gemeentelijke ICT inkooptrajecten. Echter we merken in de praktijk dat sommige bepalingen in de GIBIT in een aantal gevallen als te stringent of juist te vrijblijvend worden ervaren.

 

Addendum GIBIT

Onderdelen als Maatschappelijk verantwoord ondernemen en social return, eisen t.a.v. mileu,  of het ingaan op bepalingen met betrekking tot het leveren van fysieke goederen (servers, printers, sensoren etc.) zijn in de huidige GIBIT beperkt aanwezig. Ook merken we dat er veel wrijving is op het vlak van aansprakelijkheid.

In onze adviestrajecten hebben we met meerdere gemeenten (oa Gemeente Amersfoort en Gemeente Enschede) een addendum (versie 1.1.) op de GIBIT ontwikkeld. In het addendum kan een gemeente  aangeven in welke paragrafen zij afwijkt van danwel nader aanvult op de GIBIT. Dit betekent in de praktijk dat in aanbestedingen aangegeven wordt dat de GIBIT het uitgangspunt is aangevuld met (relevante) bepalingen uit het addendum.

 

Samen organiseren

In het kader van samen organiseren stellen wij als eSpecialisten het addendum om niet ter beschikking aan andere gemeenten. Het doel is om als gemeenten met elkaar te blijven werken aan het actualiseren / aanscherpen / aanvullen van het addendum.

 

Interesse?

Mocht u als overheidsorganisatie het addendum willen ontvangen, stuur een mail naar kees.groeneveld@especialisten.nl. Mocht u aanvullingen op het addendum hebben, zou u die dan kunnen opsturen, zodat ik deze weer kan verwerken en kan delen met andere gemeenten.  Wilt u ondersteuning bij de invoering van de GIBIT of ondersteuning bij aanbestedingsprocessen of heeft u een (deigend) conflict met uw softwareleveranier(s), neem gerust contact op. Op de pagina e-Academy bieden we ook klassikale en in-company trainingen aan op het gebied van ICT-Leveranciersmanagement en ICT-aanbesteden. Neem vrijblijvend contact op met: 

Kees Groeneveld,

E-mail: Kees.Groeneveld@especialisten.nl                     Mobiel: 06-46593567