Altijd op de hoogte!

Nieuws en technologische ontwikkelingen vindt u als eerste op deze pagina.
De moeite waard om geregeld een kijkje te komen nemen dus! 

Home | Actueel

4 mei 2021

Het Normenkader Digitale Duurzaamheid (Blog 2 van 5)
Visual Blog 2

Hoe gaan we de Informatiedevaluatie bij de overheid stoppen? Deel 2 van de vijfdelige blogserie over de digitale duurzaamheid van overheidsinformatie. Het begrip devaluatie wordt door iedereen geassocieerd met geld.

20 april 2021

Het Normenkader Digitale Duurzaamheid (Blog 1 van 5)
Visual blog 2

Hoe gaan we de Informatiedevaluatie bij de overheid stoppen? Een vijfdelige blogserie over de digitale duurzaamheid van overheidsinformatie. Het begrip devaluatie wordt door iedereen geassocieerd met geld.

12 april 2021

GIBIT goed toepasbaar voor gemeentelijke ICT inkooptrajecten

GIBIT in de praktijk De VNG heeft de nieuwe versie van de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) 2020 vastgesteld. Vanuit eSpecialisten begeleiden wij veel gemeenten met aanbestedingen.

12 april 2021

Whitepaper Elektronische handtekening en zegels (eWaarmerk).

Overheden verwerken steeds meer gegevens digitaal. Ook als het gaat om de interactie met burgers en bedrijven.

26 november 2020

VNG marktverkenning eDepots 2020.

VNG Realisatie heeft afgelopen maanden een marktverkenning uitgevoerd naar e-Depotoplossingen. De marktverkenning heeft plaatsgevonden op verzoek van gemeenten die betrokken zijn bij de proeftuin Preserveren van het project Duurzaam Toegankelijk Op Orde (DTOO).

26 oktober 2020

ICT-leveranciersmanagement: afstemming tussen IT en de business (deel 4 van 4)
Afbeelding Leveranciersmanagement 4

Onderzoek van het Ministerie van BZK wijst uit dat gemeenten niet altijd hun inkoopdocumentatie op orde hebben en vaak niet beschikken over een adequate inkoopstrategie. Dit verklaart waarom in toenemende mate de rechtmatigheid van inkoop en aanbestedingen bij de controle op de jaarrekening niet op orde is.

26 oktober 2020

ICT-leveranciersmanagement: groeimodel in vijf stappen (deel 3 van 4)
Blog 3 1024x674

Onderzoek van het Ministerie van BZK wijst uit dat gemeenten niet altijd hun inkoopdocumentatie op orde hebben en vaak niet beschikken over een adequate inkoopstrategie. Dit verklaart waarom in toenemende mate de rechtmatigheid van inkoop en aanbestedingen bij de controle op de jaarrekening niet op orde is.

12 oktober 2020

ICT-leveranciersmanagement: kritisch bedrijfsproces van interne beheersing voor elke gemeente (deel 2 van 4)
Afbeelding 1 blog 2 van 4

Onderzoek van het Ministerie van BZK wijst uit dat gemeenten niet altijd hun inkoopdocumentatie op orde hebben en vaak niet beschikken over een adequate inkoopstrategie. Dit verklaart waarom in toenemende mate de rechtmatigheid van inkoop en aanbestedingen bij de controle op de jaarrekening niet op orde is.

1 oktober 2020

ICT-leveranciersmanagement: geen feestje van de inkoper (deel 1 van 4)
Afbeelding Leveranciersmanagement 1

Onderzoek van het Ministerie van BZK wijst uit dat gemeenten niet altijd hun inkoopdocumentatie op orde hebben en vaak niet beschikken over een adequate inkoopstrategie. Dit verklaart waarom in toenemende mate de rechtmatigheid van inkoop en aanbestedingen bij de controle op de jaarrekening niet op orde is.

14 maart 2020

e-Depot als applicatie: werkbare oplossing?

Tekst: Kees Groeneveld Kees Groeneveld is senior projectleider bij het programma Duurzaam Toegankelijk Op Orde (DTOO) van VNG Samen stappen zetten in digitale duurzaamheid Gemeenten zijn druk bezig om hun digitale informatie zo veel mogelijk duurzaam toegankelijk te bewaren. Om te voorkomen dat elk van hen opnieuw het wiel uitvindt, is onder regie van VNG Realisatie het project Duurzaam Toegankelijk Op Orde (DTOO) gestart.

14 maart 2020

Vernietigen van informatie: één druk op de knop of niet?

Tekst: Kees Groeneveld en André Plat Kees Groeneveld is senior projectleider bij het programma DTOO van VNG Realisatie André Plat is redactielid Od. Informatie in het gemeentelijk domein wordt op vele plekken opgeslagen.

21 februari 2020

eData wint aanbesteding Content Integratie
Logo gemeente Lochem

Met behulp van Elastic Search en standaard componenten zal eData een oplossing realiseren om data van netwerkschijven en zaaksysteem Exxellence integraal te ontsluiten. Daarbij wordt zowel op de metadata als de inhoud van de documenten gezocht.